Ratyzbona. Na styku czterech krain.

1664

Na styku czterech krain: Jury Frankońskiej, Lasu Bawarskiego, doliny Dunaju oraz dolnobawarskich wzgórz trzeciorzędowych leży piąte co do wielkożci miasto Bawarii. Ratyzbona (niem. Regensburg, baw. Rengschburg, czes. Řezno) to miasto na prawach powiatu, siedziba rejencji Górny Palatynat, regionu Ratyzbona oraz powiatu Ratyzbona. Leży nad Dunajem. Polska nazwa miasta wywodzi się z pradawnej nazwy celtyckiej Radasbona poprzez łacińską nazwę Ratisbona.W 179roku naszej ery istniała tu rzymska warownia Castra Regina (Obóz Regina – od łacińskiej nazwy rzeki Regen, nad którą leży miasto), założona przez III Legion podczas panowania cesarza Marka Aureliusza. W VI wieku miasto jest znane jako Rega-nespurc, będąc rezydencją książąt Agilolf i pierwszą oficjalną stolicą Bawarii. W 739 św. Bonifacy powołuje tu biskupstwo – już Regensburga (czyli „zamku nad Regenem”). Od 13 lipca 2006 Stare Miasto w Ratyzbonie znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

  • Warto zobaczyć:
  • Historyczne centrum miasta zachowało się w bardzo dobrym stanie i tworzy największą średniowieczną starówkę na terenie Niemiec. Poza tym posiada największą na północ od Alp liczbę tzw. wież rodowych budowanych przez bogate rodziny patrycjuszy. Im wyższa wieża tym większe uznanie dla rodziny. Obecność tak wielu wież rodowych, niezmiernie popularnych we Włoszech, przyczyniła się do nadania miastu przydomka „Najbardziej na północ wysuniętego miasta Włoch”.
  • Gotycką katedrę, której budowę rozpoczęto w XIII wieku.
  • Alte Kapell (Stara Kaplica) – niepozorna kolegiata kryjąca w swoim wnętrzu bogate rokokowe[6] sztukaterie złocenia i malowidła wykonane w większości przez Antona Landesa.
  • XV-wieczny ratusz z XIII-wieczną wieżą. Wewnątrz mieści się bogato zdobiona Sala Rzeszy (niem. Reichssaal) w której w latach 1663–1806 obradował pierwszy parlament Rzeszy.
  • Steinerne Brücke (Kamienny Most) zbudowany w latach 1135–1146 jako pierwszy[3] i długo jedyny ufortyfikowany most na Dunaju.
  • Porta Pretoria – częściowo zachowana rzymska wieża obserwacyjna datowana na rok 179 naszej ery, odkryta w 1887.
  • Kościół św. Emmerama i pałac Thurn und Taxis, w który przekształcono dawny klasztor św. Emmerama.